ANBI

Als ANBI-gecertificeerde organisatie zijn wij transparant over onze doelstellingen en activiteiten, en voldoen wij aan de criteria die de Belastingdienst stelt aan algemeen nut beogende instellingen. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze stichting.

Stichting Fonobori
Drierivierenlaan 551
2983 GW Ridderkerk

Bankrekening: NL85 RABO 0145 1721 20
Fiscaal nummer ANBI 820004352
Inschrijving in Handelsregister nr 24445261

Bestuur
Het bestuur bestaat statutair uit drie natuurlijke personen.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Fonobori Stichting geen financiële beloning. 

Zie de bestuurspagina voor meer informatie

Copyright © Fonobori 2019. Alle rechten voorbehouden.